Албум

Из живота на една геодезическа фирма, в която основният принцип за работа е:

„КЛИЕНТИТЕ СА НАШИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ. ТЕ НИ НАЗНАЧАВАТ И ТЕ НИ УВОЛНЯВАТ. ЗА ДА Е ДОВОЛЕН КЛИЕНТЪТ НИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ: ПЕЦИЗНИ, КОРЕКТНИ, ИНОВАТИВНИ.