Сертификати

Фирма "Прециз инженеринг" е лицензирана за изпълнение на всички видове геодезически дейности, за което притежава следните сертификати: 

  1. Сертификат за правоспособност при изпълнение на

дейности по кадастър  

2. Сертификат за правоспособност при изпълнение на дейности в инвестиционното проектиране (актуализира се ежегодно)

 

 

3. Сертификат за правоспособност при изпълнение на дейности по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

4. Администратор на лични данни