За нас

Ние сме специализирани в извършването на услуги по Геодезия, Кадастър и Цифрова фотограметрия. Освен, че предлагаме прецизност по отношение на качественото изпълнение на Вашите поръчки, ние Ви предлагаме безплатни консултации.

Те целят разясняване и разрешаване на Вашите проблеми, свързани с инвестиционното проектиране, геодезията и кадастъра. За изминалия период от създаването на "Прециз Инженеринг" ЕООД в нашата фирма са изпълнени хиляди геодезически задачи свързани с реализацията на различни проекти. 

 

 

         


„Прециз Инженеринг“ ЕООД е създадена през 1994 г.

Фирмата започва своята дейност като ателие за изпълнение на геодезически услуги на територията на гр. София.

През 2001г. се установява на територията на гр. Варна където работи и до настоящия момент.

Собственик и управител на фирмата е Димитър Игнатов Петров, д-р инж. по Геодезия, Фотограметрия и Картография, с дългогодишен опит като геодезист, топограф и администратор. 

Завършил висше образование по геодезия, фотограметрия и картография през 1975г. и до настоящия момент работи и се развива като специалист както в геодезическата практика, така и в усвояването и внедряването на нови технологии.

 

Заемал е постове на:

Военен геодезист и топограф – служител на Военно топографската служба на Република България. Работил в екипа създател на първата в България технология за цифрово моделиране на релефа по данни от картоиздателски оригинали

Научен работник в Научно изследователския сектор към Военно топографската служба

Заместник началник на Главно управление поземлена реформа към Министерството на земеделието и поземлената реформа – ресор Северна България

Действащ доцент, преподавател по фотограметрия и дистанционни методи за изследване на земната повърхност в катедра Геодезия към Техническия факултет на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

Притежател на пълна проектантска правоспособност по геодезия и приложна геодезия, вписан в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по геодезия и кадастър, вещо лице по геодезия фотограметрия и картография към Варненски окръжен съд.

През време на своето съществуване Прециз инженеринг се разви от малко ателие  в сериозна и уважавана от клиентите геодезическа и проектантска фирма със собствен облик и добре оборудвана материално техническа база и програмно осигуряване.  През периода от 1994г. до днес служители на фирмата са работили  по редица геодезически проекти такива като:

 - Изработване на планове за възстановяване на собствеността върху земеделските земи и горите и земите  от горския фонд на редица землища: с. Обединение - общ. Полски Тръмбеш, с. Лесичово и с. Боримечково - общ. Лесичово, с. Шереметя – общ. В. Търново, Слъчево, с. Припек, с. Игнатиево и гр. Аксаково – общ. Аксаково;

- Изработване на планове на новообразувани имоти: с. Здравец - общ. Аврен, С.О. Сълзица, Кочмар, Пчелина, Франга дере и Планова – общ. Варна, с. Изворище – общ. Бургас;

- Редица инженерни инвестиционни проекти – Геодезическа снимка и цифров модел на релефа от чашата на яз. Ивайловград, Система за контрол на деформациите на територията на ТЕЦ Марица Изток-2, Екзекутивно Геодезическо заснемане на над 100 клм. рехабилитирани пътища по договор с ИА „Пътна инфраструктура“ и много други.

Основен принцип на ръководството и служителите на „Прециз инженеринг“ е:

Клиентът е над всичко!

За да е доволен ние трябва да бъдем: бързи, прецизни, коректни.